Η μονάδα μας προετοιμάζει μελισσοσμήνη όλων των δυναμικοτήτων με νέες επιλεγμένες βασίλισσες για να έχετε παραγωγικά και υγιή μελισσοσμήνη, ώστε να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανθοφορίες.

Η έγκαιρη επικοινωνία κρίνεται απαραίτητη.